Let’s start drilling #4 – Plot twist!

Het verhaal neemt een aparte wending!

Naast de 3 voorgaande posts ging de interne planning en uitwerking al veel verder dan er geschreven stond.

In een korte samenvatting bestond het plan eruit om een put handmatig te boren tot een diepte van 6 à 7 meter vanuit een put die zelf al een meter diep is wat dus de diepte op zich nogmaals verdiept. Het was sowieso al bekend dat het water dat ik op dergelijke diepte zou tegenkomen ijzerhoudend zou zijn. Hier had ik een paar filterstappen voor voorzien echter viel het resultaat hiervan af te wachten. Kortom zou de hele investering vrij risicovol zijn.

Om een eerste beeld te krijgen van de waterkwaliteit zou ik een proefboring doen, de eerste resultaten vielen daarbij te lezen in deel 3. Ik ben tot een diepte van 4 meter geraakt echter bleek de capaciteit van mijn dompelpompje de bottleneck. Het water uit de put heb ik nog niet kunnen analyseren maar de grondwaterstand bleek op slechts een meter diepte te liggen. Die hoge stand zal mede door de hevige regenval van de laatste tijd te danken zijn maar bied toch ook zekerheid van water in tijden van droogte.

Echter bleef het risico van vervuild water meespelen. In wat laattijdig randonderzoek bereikte mij informatie over diep gelegen watervoerende lagen. Een laag van grote interesse is in de Kempische streek rond Antwerpen daarbij de Antwerpiaan laag. Dit is een zanderige laag die watervoerend is en op een diepte van ~ 100 meter ligt. Deze diepte zelf bereiken is uiteraard uitgesloten. Echter kan je dit laten doen door een bedrijf, door uit interesse enkele prijzen op te vragen, welke rond de 3000 bleken te liggen piekte mijn interesse. Het is namelijk zo dat het water uit deze lagen een vergelijkbare kwaliteit heeft met drinkwater, in sommige gevallen is het zelfs schoner water! Dat maakt dat het water veel breder toepasbaar is, namelijk voor alles behalve het eigenlijke drinkwater. Bovendien is de investering risicoloos omdat de resultaten zeer voorspelbaar zijn. Door deze zekerheden hebben besloten voor dit “plan b” te gaan.

Hoe zal dit nu in zijn werk gaan?
Voor mij wordt alles simpler, ik moet geen filters meer gaan ontwerpen en zorgen te maken over ijzervervuiling. Er komt een bedrijf een put boren tot de gewenste diepte en plaatst meteen in de boorput de nodige pvc wand. Het enige wat mij nog rest is het plaatsen van de pomp in de boorput en de koppeling maken op mijn bestaand leidingnet, wat minder evident is dan het lijkt!

Er verdwijnt dus wel enig plezier van het kunnen maken van een boorput en andere experimenten, zo’n kant en klare put is namelijk veel minder spannend om als blogger over te schrijven en ik neem aan als lezer evenmin. Echter houdt mij niks tegen om die testboring alsnog verder te zetten wanneer plan b actief is. Die eerste 4 meter die ik geboord had boden op zich al 4 verschillende grondlagen, het is gewoon vreselijk interessant om te weten wat er onder je voeten zit!

Hoe zit het nu met de euro’s?
Plan B is significant duurder er komt namelijk een dure boring bij echter is het water veel breder toepasbaar.
Het originele plan had een kost van 1000 euro voor de koppeling op het net en nog eens 1000 euro voor het boren van de put, filters, pomp etc. Dit zou 30% van het waterverbruik dekken oftewel 350 euro per jaar besparen. Zo kom je op een TVT van 5,7 jaar.
Het plan B heeft eveneens een kost van 1000 euro voor de koppeling op het net en 900 euro voor de pomp, dit kenmerkt dat er een duurdere pomp nodig is maar alle aanverwante kosten zoals filters vallen weg. De boring kost ongeveer 3100 euro wat het totaal op 5000 brengt. Dit zou het waterverbruik voor 95% moeten dekken en bijgevolg jaarlijks 900 euro besparen, wat de TVT op 5,5 jaar brengt.
Het is dus duidelijk dat plan B een lager risico en zelfs een iets kortere terugverdientijd heeft, de keuze was dus snel gemaakt. Het is echter wel zo dat ik een bijkomende belasting verschuldigd ben van ongeveer 100 euro die al in mindering is gebracht met de 900 opbrengst.
#Disclaimer deze cijfers zijn om 3u ‘s nachts snel opgeschreven maar ze kloppen binnen een klein marge, in een latere blogpost zal ik verschillende excelsheets met de uiteindelijke kosten met elkaar vergelijken.

Een tipje van de de sluier
Een pomp zetten op 100 meter diepte is een gekte die niet voor consumenten is weggelegd, gelukkig is het zo dat door bepaalde hydrostatische druk en andere fysica die ik nog niet heb uitgezocht dat het water uit eigen beweging naar boven zal vloeien tot een vergelijkbaar peil als de algemene grondwaterstand hoewel deze lagen niet met elkaar in contact staan. Dat maakt dat je het water in principe met elke simpele beregeningspomp van een paar honderd euro naar boven kan werken. Er blijft wel het risico dat als je het water te snel oppompt dat het waterpeil in je boorbuis daalt. De snelheid waarmee een bron zichzelf bevoorraad verschilt van locatie tot locatie echter kan je wel rekenen op een debiet van 5000L/u voor een kleine bron zoals de mijne zal worden. Om enige buffer aan te houden kan men 2 dingen doen, een voorraad voor en na de pomp aanleggen. Ik zal beide doen. De buffer voor de pomp bestaat eruit dat ik geen goedkope berekeningspomp aankoop maar een zogenaamde bronpomp. Dat is een fijn staaltje techniek waarbij een enorm krachtige pomp verscholen zit in een cylinder van 10 cm diameter.

De pomp die ik gekozen heb is een model dat perfect past in mijn mindset die ik bij al mijn projecten doorvoer, ze vallen namelijk allemaal onder de term “over-engineering”. Voor sommigen is die filosofie gelijkwaardig aan het vereren van de duivel, voor mij is het een verzekeringspolicy die een garantie bied op goed en snelle werking. Mijn gekozen pomp zal 6000L/u kunnen leveren bij 7,8 bar, meer dan genoeg voor welk huishouden dan ook! De pomp zal bovendien op een diepte hangen van 25 meter. Het boorgat zelf zal 125 mm breed zijn, de pomp heeft dus een buffer van 22 meter hoogte (25 m – 1m pomp – 2 grondwaterpeil) wat komt op 292 liter. Het buffervat bovengronds bevat 60 liter maar bevat ook een luchtmembraan dat geleidelijk aan met de vraag de druk zal verlagen gekoppeld met een elektronisch drukventiel zorgt dit dat de pomp pas aanslaat als de druk laag wordt. Een simpele toiletbeurt gaat niet elke keer de pomp laten draaien. Energie sparen kunnen we!

Status van het project
Momenteel zit ik al ver in de aanbestedingsprocedure, de opdracht is verstuurd en alle onderdelen zijn bij talloze webshops besteld. De laatste dagen zie ik elke denkbare koeriersdienst over de vloer komen :+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *