Zonnepanelen & grid parity: het economisch verhaal

Gridparity of netpariteit is een begrip in de duurzame energie. Dit begrip beschrijft wanneer elke vorm van groene energie, waaronder zonnepanelen, kan concurreren met conventionele energie uit fossiele en nucleaire bronnen. Ondertussen is dit punt ongeveer bereikt voor zonnenergie en voor andere bronnen beginnen de rendementen beter en beter te worden. Echter geldt netpariteit voor het ruwe elektriciteitstarief.

Op de ingewikkelde energiemarkt zijn verschillende spelers die elk hun commissie vragen aan de eindgebruiker, de consument. De eerste is daarbij de overheid, die heft een belasting van ongeveer 0,5 Eurocent per verbruikt KWh. Dan zijn er de eigenlijke elektriciteitsproducenten. De marktprijs voor een MWh van energie schommelt tussen de 40 en 60€ per KWh. Dat maakt 4 tot 6 Eurocent per KWh. Bovenop deze prijs komt nog eens de commissie van je eigenlijke leverancier. Die koopt de energie aan en verkoopt deze aan de basisprijs + commissie. De prijs voor energie als consument schommelt dan ook tussen de 6,5 en 12 Eurocent per KWh. Bovenop die prijs komt de prijs voor transport. In België kennen we een uitzonderlijke hoge kost voor transport, deze maakt vaak 50% uit van de energiefactuur. Andere landen zien een kleiner aandeel voor de eigenlijke transport.

Netpariteit maakt dus dat hernieuwbare energieën moeten concurreren met de prijs van 40 tot 60€ per KWh. Echter bij particulieren en kleine tot middelgrote bedrijven ligt dit anders. Zij betalen namelijk de complete prijs die vaak tot rond de 20 Eurocent per KWh uitkomt. Voor deze verbruikers is er dan niet noodzakelijk netpariteit bereikt, maar de extra kosten op elektriciteit maken de besparing groter en het geheel dus interessanter.
Hier volgt een omrekeningstabel voor een kleinschalige PV-installatie(photo-voltaïsch), dit is afgeleid van de PV-installatie die we hebben geïnstalleerd met dit werkstuk. De installatie is aangekocht aan een prijs, die 1,20 Euro per Wp bedraagt, een courante prijs. Met een totaal vermogen van 3000 WP maakt dat ongeveer 3600 Euro. Naar een gemiddelde binnen onze lager gelegen landen produceert een zonne-energieinstallatie ongeveer 750 à 900 Kwh/Kwp. Omdat wij 3000 wattpiek geïnstalleerd hebben zou de opbrengst op conservatieve wijze ongeveer 2250 KWh moeten bedragen. De energieprijs van het net bedraagt 22 Eurocent tijdens piekuren en 19 Eurocent tijdens daluren.

 

De gemiddelde energieprijs kunnen we berekenen door volgende formule:2736221

(5*x + 2*y)/7
x = Energieprijs daluren.
y = Energieprijs piekuren.
(let op deze is enkel geldig in de uren dat er zon is met de verhouding weekdagen/weekeind)

De normale energiemeter telt in het weekeind daluren, en door de week piekuren, omdat zonne-energie per definitie ‘s nachts niet werkt hoeft dit niet opgenomen te worden.
In ons geval is deze energieprijs 21,1 Eurocent.
Om de totale besparing te berekenen, vermenigvuldigen we de opbrengst dan ook met de gemiddelde energieprijs.
Verder stellen we dat de energieprijs naar verwachting stijgt met 2% per jaar. Dit is een historisch gemiddelde van de laatste jaren en kan niet als maatstaf gebruikt worden, omdat een energie prijs ook kan dalen.
Om de potentieel stijgende energieprijs te kunnen berekenen gebruiken we deze formule: x*y*((1+a)^b)/100
Waarbij:
x = energieopbrengst van bepaald jaar.
y = basis-energieprijs van bepaald jaar.
a = stijgingspercentage energieprijs
b = Leeftijd centrale in jaren

Ingevuld voor het eerste jaar dienst:
2250 KWh * 21.1 €c/kWh * (1,02^0) / 100 €c/€ = 474,75 Euro

Een tweede factor is de afname van productiecapaciteit omwille van ouderdom meestal gebeurt dit met zo’n halve procent per jaar. Veel fabrikanten geven ook een cappaciteitsgarantie mee met de panelen, echter kan je niet zomaar testen of je panelen zich hieraan meten.
x*(0,995^z)
x = energieopbrengst van eerste jaar
z = Leeftijd centrale

Met deze formules willen we maar een simpele kijk geven op opbrengstberekening en terugverdientijd berekeningen.
We nemen een gemiddelde leeftijd voor een centrale van 20 jaar, echter is het al bewezen dat dergelijke centrales langer meegaan. Het kan makkelijk voorkomen dat de zonnepanelen zelf >30 jaar meegaan maar dat de omvormer is vaker een korter leven beschoren. Zie onze spreadsheet in onderstaande foto.

Je kan de spreadsheet ook downloaden om je eigen berekeningen te maken. Consulteer onze downloads pagina als je zelf aan de slag wilt gaan.

solarcalc

 

 

 

One thought on “Zonnepanelen & grid parity: het economisch verhaal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *