Let’s start drilling #4 – Plot twist!

Het verhaal neemt een aparte wending! Naast de 3 voorgaande posts ging de interne planning en uitwerking al veel verder dan er geschreven stond. In een korte samenvatting bestond het plan eruit om een put handmatig te boren tot een diepte van 6 à 7 meter vanuit een put die zelf al een meter diep…

Let’s start drilling #2 – De financiën

Door de grote overvloed van reacties de vorige keer omtrent het financiële aspect wou ik da hier even toelichten. We bevinden ons in België dat wilt zeggen dat de tariefstructuur totaal anders is dan bij onze noorderburen. Hier werkt men volgens het principe “de vervuiler betaalt”, dat wilt zeggen dat alle tarieven in functie staan…

Let’s start drilling #1 – De proloog

Het is zondag, een rustdag voor de meesten. Voor mij uitgerekend de meest stressvolle dag van het jaar. Als student toegepaste economie volgt morgen voor mij het belangrijkste examen van het jaar, perfect moment om een nieuwe blogserie te starten me dunkt De Texaans aandoende titel, tenminste dat is de bedoeling, verhult een deel van…

Efficiëntie van zonnepanelen en solarinstallaties – deel 3 (invloed van kabelverliezen)

Definitie: Een spanningsverlies dat veroorzaakt wordt door de weerstand van de kabel tijdens transport van elektrische stroom. De weerstand van deze kabel en de hoeveelheid stroom zullen ervoor zorgen dat de kabel zich als verbruiker gedraagt. Kabelverliezen Een kabel geeft een bepaalde weerstand naargelang zijn dikte, zijn lengte, en het materiaal waarvan het gemaakt is….

Efficiëntie van zonnepanelen en solarinstallaties – deel 2 (invloed van temperatuur)

Invloed van temperatuur op zonnepanelen Hoewel de temperatuur op zich niet zo’n belangrijke rol speelt in de opbrengst die een zonnepaneel kan leveren als bijvoorbeeld het kiezen van de juiste modules in een bepaalde situatie of bij schaduwverliezen, is het toch belangrijk om te weten dat de temperatuur wel een duidelijk merkbare invloed heeft op…

Efficiëntie van zonnepanelen en solarinstallaties – deel 1 (module soorten)

Modulewerking Met modules bedoelt men de aparte eigenlijke zonnecellen die samen een zonnepaneel vormen. We bespreken in dit hoofdstuk de manier waarop de fabricage van de zonnecellen de efficiëntie ervan kan beïnvloeden. De keuze in vorm en gebruikte materialen is hierbij van groot belang. Monokristallijn silicium Module efficiëntie: 15-20 % Fabricage: eerst wordt silicium gesmolten…

België en de netvergoeding voor zonnepanelen – daar gaat 43% à 65%

De Vlamingen werden al eerder geteisterd door een zogenaamde netvergoeding in 2013. Deze zou ter compensatie zijn voor het netgebruik van de zonnepanelen. Dit besluit werd nietig verklaard door het Brusselse hof van beroep eind dat jaar door de belangenvereniging PV Vlaanderen. Deze vergoeding heeft menig eigenaar van zonnepanelen dan ook niets gekost. Het idee achter…

Zonnepanelen & grid parity: het economisch verhaal

Gridparity of netpariteit is een begrip in de duurzame energie. Dit begrip beschrijft wanneer elke vorm van groene energie, waaronder zonnepanelen, kan concurreren met conventionele energie uit fossiele en nucleaire bronnen. Ondertussen is dit punt ongeveer bereikt voor zonnenergie en voor andere bronnen beginnen de rendementen beter en beter te worden. Echter geldt netpariteit voor het…

Hoe werken zonnecellen? – deel 2

We beginnen met een praktisch voorbeeld op het verlies van 1 zonnecel. (Klik om de foto te vergroten) Wetende dat onze zonnecel een stroom van 8A kan creëren bij 0,5 Volt, zitten we aan 4 W bij volle inschijning van de zon (STC). Echter als er een deel bezet is kan dit voor serieuze consequenties…